Galwanizernia

Zajęcia i zabawy w żłobku

Prowadząc zajęcia uwzględniamy równowagę pomiędzy organizowanymi zajęciami edukacyjnymi, swobodną zabawą dzieci oraz pobytem na świeżym powietrzu. W miarę możliwości dzieci biorą udział w:

  • codziennej gimnastyce ogólnorozwojowej,  
  • zajęciach edukacyjnych,
  • zabaw rytmiczno-muzycznych ze śpiewem i wierszykami,
  • zabawach na świeżym powietrzu w pogodne dni,
  • w zajęciach rozwijających motorykę małą i dużą,
  • zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych, plastycznych,
  • czytaniu bajek,
  • oglądaniu książeczek,
  • nauce higieny, kultury osobistej, stopniowym usamodzielnianiu się,
  • w słuchaniu muzyki dziecięcej i poważnej.

Dodatkowo są organizowane uroczystości takie jak: spotkanie z mikołajem, zabawa karnawałowa, przywitanie wiosny itp. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych, które przyjeżdzają do żłobka.