Galwanizernia

Rekrutacja

REKRUTACJA 2020/2021

 

Żłobek otrzymał dofinansowanie na nowe miejsca od 1 pażdziernika 2020 roku. Czesne wynosi 610 zł/miesiąc.  Koszt opłaty wpisowej wynosi 500 zł. Jest to wpłata jednorazowa i bezzwrotna na cały rok żłobkowy.

OPŁATA ZA CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE WYNOSI 16,50 zł., dieta 18,50 zł. FIRMA DOSTARCZAJĄCA NAM CATERING TO "HORYZONTY SMAKU"

Rekrutacja trwa przez cały rok żłobkowy- są jeszcze wolne miejsca dla dzieci od 1 pażdziernika 2020 roku.W tym celu należy wprowadzić wszystkie dane dziecka do systemu rekrutacyjnego. System sam wyznacza kolejne dziecko do przyjęcia. Dyrektor złobka bedzie o tym informował  telefonicznie, a system automatycznie wysyła informację do rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór na miejsca dofinansowane przez Urząd Miasta na rok żlobkowy 2020/2021 dla dzieci.

Zakres organizacji opieki nad dziećmi zgdnie z umową z Gminą Wrocław   obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych

z elementami edukacji,z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,

właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;

4) współpracę z rodzicami;

5) zapewnienie dzieciom wyżywienia (wyżywienie nie jest finansowane przez Gminę Wrocław)

6) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie;

8) przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław 50-032, ul. G. Zapolskiej 4, pietro III. Telefon 71 777 77 60